Wie zijn Prins & Bos?

Lessen bij Prins & Bos worden gegeven door Marieke Prins

Marieke Prins

Marieke woonde in haar jeugd in de V.S., later ook in Parijs.
Zij werkte onder andere als voorlichter, tekstschrijver en journalist en heeft geschiedenis gestudeerd aan de UvA.

Sinds 2011 geeft ze ook privéles, sinds 2013 in haar eigen bedrijf.

Willem Bos

Willem Bos is docent techniek en wiskunde in het middelbaar onderwijs. Hij beperkt zich bij Prins en Bos tot het bijspringen bij wiskunde aan leerlingen uit de hoogste klassen, en het geven van didactische adviezen.