Nieuwe samenwerking:

Proficient in English, want to practice? We are hoping to start a Conversation course with native speaker Nicola Campbell in september, depending on the number of students. Theme: TED-talks

Afstand houden is in ons kantoor geen probleem. 

Hulp bij wiskunde?

Engels, Latijn of Duits verbeteren?

Contact

Priveles 

Bijles

Wilt u een taal leren uit interesse of voor uw werk?

Prins & Bos geeft priveles Engels, toegespitst op professionele of persoonljke doelstellingen. 

 

 

 

Schoolresultaten verbeteren?

Prins & Bos geeft bijles Engels, Latijn, Duits, wiskunde, Frans en scriptiebegeleiding aan middelbare scholieren en studenten.  

 

 

 

Overleg over de mogelijkheden?

“Een andere taal beheersen is een tweede ziel bezittten”.

– Karel de Grote

Wie zijn Prins & Bos?

 

Prins & Bos is een familiebedrijf van Marieke Prins, ondersteund door de deskundige adviezen van echtgenoot Willem Bos, docent wiskunde en techniek, en werkt samen met native speakers en ZZP-ers, voor Engels, Latijn en Duits.

 

Marieke Prins

geeft bijles Engels, Frans en rekenen

Marieke Bos 

Marieke woonde in haar jeugd in de V.S. en in Frankrijk.
Zij werkte onder andere als voorlichter, tekstschrijver en journalist en heeft geschiedenis gestudeerd aan de UvA. Sinds 2011 geeft ze privéles, sinds 2013 in een eigen bedrijf.

Willem Bos

ondersteunt bijles wiskunde voor de hoogste klassen

Willem Bos

Willem Bos is docent techniek en wiskunde in het middelbaar onderwijs. Hij beperkt zich bij Prins en Bos tot bijspringen bij wiskunde aan leerlingen uit de hoogste klassen, en didactische adviezen.

Waarom Prins & Bos?

 

Cursus op maat

Ervaren

Gezellig

Klanten van Prins & Bos

Om een vakopleiding in het Engels te kunnen volgen, krijg ik ter voorbereiding elke week anderhalf uur Engelse les van Marieke. Deze lessen zijn volledig toegespitst op mijn vakgebied, en vaktaal. Marieke leest ter voorbereiding de Engelse vakliteratuur die ik nodig heb voor de opleiding, en weet met leuke en afwisselende werkvormen de lessen vorm te geven. Mijn medestudenten zijn jaloers. 

Aaltsje de Jong, loopbaanbe<br /> geleider, traumatherapeut

Nadat ik was blijven zitten in Havo 4 vanwege slechte cijfers op Engels, ben ik bij Marieke begonnen met bijles. Mijn leraar vond dit niet nodig omdat ik mijn havodiploma, ‘toch nooit’ zou halen. Dit was een mooie motivatie om alles op alles te zetten. De bijlessen begonnen met grammatica omdat dit mijn zwakste punt was. Zienderogen verbeterde mijn prestaties en kreeg ik meer plezier in het vak. Na een jaar intensieve bijles was ik over. In havo 5 zijn we doorgegaan. Bij mijn examen had ik op Engels gemiddeld een 7!

Theo Kalt, student Pabo

Neem contact op voor lessen op maat, in onze lesruimte in Leeuwarden.

8 + 4 =