AANMELDEN

WERKWIJZE

OVER ONS

PRIVÉLES

BIJLES

WAAROM

TARIEVEN

CONTACT

STUDIERESULTATEN VERBETEREN?

AL GEMERKT? BIJLES WERKT!

+

Taal leren uit interesse of voor werk?

privéles

bijles

Wil je voor studie of opleiding extra oefenen met rekenen, wiskunde, Engels of Frans?

 

Prins en Bos geeft bijles in het kader van studie of opleiding aan studenten, middelbare scholieren en basisschoolleerlingen.

bijles studie of opleiding

Wil je een taal leren uit interesse of voor je werk?

 

Prins en Bos geeft privéles Engels, toegespitst op jouw professionele of persoonlijke doelstellingen.

Privéles volwassenen

Overleg over de mogelijkheden?

GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK

“Een andere taal beheersen is een tweede ziel bezitten.”

 

‒Karel de Grote

WIE ZIJN PRINS & BOS?

Prins & Bos is een familiebedrijf, opgericht door Marieke Prins, met medewerking van haar oudste dochter Floor Bos, en echtgenoot Willem Bos.

Marieke Prins

geeft bijles Engels, Frans

en rekenen

Floor Bos

Engels, rekenen en

wiskunde

Willem Bos

geeft bijles wiskunde voor

de hoogste klassen

Marieke woonde in haar

jeugd in de V.S. en in Frankrijk.

Zij werkte onder andere als voorlichter, tekstschrijver en journalist en heeft geschiedenis gestudeerd aan de UvA. Sinds 2011 geeft ze ook privéles, sinds 2013 in een eigen bedrijf.

Floor Bos doet eindexamen
vwo en heeft tweetalig onderwijs gevolgd. Onlangs haalde ze haar Cambridge Advanced certificate.

Willem Bos is docent techniek en wiskunde in het middelbaar onderwijs. Hij beperkt zich bij Prins en Bos tot het bijspringen bij wiskunde aan leerlingen uit de hoogste klassen, en het geven van didactische adviezen.

WAAROM PRINS & BOS?

Cursus

op maat

Lesruimte

en aan huis

Betaalbaar

KLANTEN VAN PRINS & BOS

Om een vakopleiding in het Engels te kunnen volgen, krijg ik ter voorbereiding elke week anderhalf uur Engelse les van Marieke. Deze lessen zijn volledig toegespitst op mijn vakgebied, en vaktaal. Marieke leest ter voorbereiding de Engelse vakliteratuur die ik nodig heb voor de opleiding, en weet met leuke en afwisselende werkvormen de lessen vorm te geven. Mijn medestudenten zijn jaloers.

 

Aaltsje de Jong,  loopbaanbe

geleider, traumatherapeut

Nadat ik was blijven zitten in Havo 4 vanwege slechte cijfers op Engels, ben ik bij Marieke begonnen met bijles. Mijn leraar vond dit niet nodig omdat ik mijn havodiploma, 'toch nooit' zou halen. Dit was een mooie motivatie om alles op alles te zetten. De bijlessen begonnen met grammatica omdat dit mijn zwakste punt was. Zienderogen verbeterde mijn prestaties en kreeg ik meer plezier in het vak. Na een jaar intensieve bijles was ik over. In havo 5 zijn we doorgegaan. Bij mijn examen had ik op Engels gemiddeld een 7!

 

Theo Kalt, student Pabo

AANMELDEN?

info@prinsenbosbijles.nl

OF VUL SNEL IN

Verzenden...

Formulier verzonden

Formulier verzonden

MARIEKE

PRINS

CONTACT

Neem contact op voor lessen op maat,

in onze lesruimte in Leeuwarden of aan

huis in Deinum, Leeuwarden en omgeving.

Overleg over de mogelijkheden?

GRATIS KENNISMAKINGSGESPREK

Prins & Bos privé en bijles

Zuidergrachtswal 18

8933 AE Leeuwarden

 

info@prinsenbosbijles.nl

058-8446392     06-55500816

Prins en Bos sponsort sloeproeiteam Túnus, onderdeel van Okke Hel Harlingen.